AKTUALNOŚCI
  • Nowoczesny mikroskop operacyjny    Nowoczesny mikroskop operacyjny używany w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP w naszym szpitalu służy nie tylko leczeniu chorych operowanych w Klinice, ale stał się też doskonałym narzędziem dydaktycznym. Lekarze rezydenci odbywający staż w Klinice Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP asystując do operacji wykonywanych z użyciem mikroskopu operacyjnego, mogą w czasie rzeczywistym widzieć pole operacyjne z perspektywy operatora. - "I jest to kluczowe podczas nauki technik chirurgicznych", powiedział dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski, prof. CMKP, Kierownik Kliniki Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP. Podczas ostatniej edycji kursu specjalizacyjnego: „Chirurgia kręgosłupa” prowadzonego w naszej Klinice, słuchacze mogli wirtualnie uczestniczyć w zabiegu oraz poznać szczegóły techniczne operacji mikrochirurgicznych kręgosłupa.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl