• Z wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

  Dr n. med. Mieczysława Błaszczyka

  Wieloletniego Dyrektora SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku.
  Inicjatora i aktywnego uczestnika procesów modernizacji i rozbudowy naszego szpitala.
  Znakomitego organizatora i laureata wielu nagród.
  Wspaniałego człowieka i lekarza.

  Przekazujemy wyrazy współczucia
  Rodzinie i Bliskim Pana Dyrektora

  Dyrekcja i Pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. A. Grucy CMKP w Otwocku


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl