AKTUALNOŚCI
 • Centrum Rehabilitacji realizuje w ramach umowy z NFZ kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej

  Skierowania zależy zgłaszać w Sekretariacie centrum Rehabilitacji

     viii@spskgruca.pl
      22 779 40 31 sekretariat wew. 324

  CO PACJENT POWINIEN MIEĆ ZE SOBĄ?
  • Dokumentacja o przebytym COVID-19, inna dokumentacja dotycząca leczenia COVID-19 lub objawów pocovidowych, RTG lub MRI lub TK klatki piersiowej z opisem
  • Dokumentacja medyczna wraz z informacją o stosowanym leczeniu (w przypadku chorób przewlekłych) oraz szczegółowe informacje w przypadku leczenia przeciwkrzepliwego, aktualne badanie EKG
  • Wyniki badań laboratoryjnych.:
  A). Morfologia, OB, CRP, glukoza, kreatynina+GFR, Na, K, bilirubina, AST, ALT, lipidogram, D-dimer, mocz badanie ogólne,
  B). HbA1C - hemoglobina glikowana (u pacjentów z cukrzycą).


  Kompleksowy program rehabilitacji postcovidowej obejmuje m.in.:
  1. kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu;
  2. opukiwanie i oklepywanie klatki piersiowej, drenaże ułożeniowe;
  3. inhalacje indywidualne;
  4. terenoterapię, treningi marszowe;
  5. balneoterapię – według indywidualnych wskazań;
  6. masaż leczniczy – według indywidualnych wskazań;
  7. hydroterapię, fizykoterapię – według indywidualnych wskazań;
  8. treningi relaksacyjne;
  9. edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia;
  10. leczenie dietetyczne – według indywidualnych wskazań;
  11. wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

  Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej.


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl