AKTUALNOŚCI
  • Szczyt polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu


    Szczyt polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu z aktywnym udziałem naszych ekspertów prof. dr hab. n.med. J. Czubaka i dr hab. n.med. M. Złotorowicza, 23.06.2022 roku.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl