AKTUALNOŚCI
 • Szczyt polskiej ortopedii i traumatologii narządu ruchu

  Dnia 13 września 2023 r. Minister Zdrowia Katarzyna Sójka otworzyła spotkanie, które dotyczyło wyników raportu dotyczącego endoprotezoplastyk. Udział wzięli w nim m.in. wiceministrowie Waldemar Kraska i Marcin Martyniak, a także prezes NFZ Filip Nowak oraz Jarosław Czubak, konsultant krajowy w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  Ortopedzi przedstawiali główne wnioski z raportu dotyczącego endoprotezoplastyk. Dyskutowali także o znaczeniu polskiego rejestru endoprotezoplastyk.

  - Mówimy o bardzo istotnych kwestiach. Raport dotyczący endoprotezoplastyk biodra i kolana to podsumowanie działań oraz analiza i wnioski. Na tej podstawie możemy poprawiać naszą pracę oraz przede wszystkim przynosić korzyść pacjentom - powiedziała minister zdrowia Katarzyna Sójka.

  - Centralna Baza Endoprotez powstała w 2005 r., a rejestr endoprotezoplastyk - na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z 3 grudnia 2019 r. Na naszych stronach, na portalu Zdrowe Dane, udostępniamy informacje nie tylko dla lekarzy, zarządzających szpitalami, ale też dla pacjentów. Można tam sprawdzić, który ośrodek wybrać - wyjaśnił prezes NFZ.

  - Wartość refundacji świadczeń leczenia szpitalnego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu znacząco wzrasta. Liczba hospitalizacji utrzymuje się na podobnym poziomie. Znacznie spadła liczba oczekujących na endoprotezoplastykę stawu biodrowego: w I półroczu 2023 r. mamy 48 tys. osób oczekujących, a nie jak w 2018 r. – 85 tys. Zmniejszyła się też liczba oczekujących na endoprotezoplastykę stawu kolanowego. Środki na endoprotezoplastykę pozostają priorytetem - podkreślał prezes NFZ Filip Nowak.
  Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl