Informacje Ogólne

Cel działania Szpitala :


Udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych oraz prowadzenie działalności dydaktycznej zgodnie z najlepszymi osiągnięciami wiedzy medycznej i najwyższymi standardami jakościowymi

Zadania Szpitala :


Do zadań Szpitala należy udzielanie świadczeń zdrowotnych i świadczeń specjalistycznych w warunkach szpitalnych i ambulatoryjnych w zakresie :
- ortopedii
- traumatologii
- rehabilitacji
oraz udział w realizacji zadań dydaktycznych i badawczych.

Rodzaje udzielanych świadczeń :


Szpital udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii w ramach:
opieki stacjonarnej ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń wysoko specjalistycznych,
opieki ambulatoryjnej, diagnostyki oraz rehabilitacji.
mając na celu przywrócenie, zachowanie bądź poprawę stanu zdrowia pacjenta.

Organ założycielski :


Minister Zdrowia i Opieki Społecznej

Organ nadzorujący :


Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Obszar działania :


Działalność Szpitala obejmuje obszar województwa mazowieckiego, przy czym Szpital świadczy usługi na rzecz pacjentów spoza tego obszaru.


Aktualizowano dnia: 19.06.2020
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris