Podstawy działania

Podstawy działania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295), • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373), • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) • Innych przepisów powszechnie obowiązujących • Statutu

Klauzula - RODO

Pobierz

Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy

Pobierz


Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
Pobierz

załącznik nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego
Pobierz

załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego - SCHEMAT
Pobierz

załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego
Pobierz

załącznik nr 4 do Regulaminu Organizacyjnego
Pobierz

Aktualizowano dnia: 19.06.2020
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris