Podstawy działania

Podstawy działania

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP działa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: • Ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2020 poz. 295), • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1373), • Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r . o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 869) • Innych przepisów powszechnie obowiązujących • Statutu

Klauzula - RODO

Pobierz

Statut Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy

Pobierz


Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
Pobierz

Schemat organizacyjny Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy
Pobierz
Aktualizowano dnia: 07.10.2022
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris