Informacje RODO


Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock.

Dane kontaktowe administratora

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@spskgruca.pl Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Urząd Ochrony Danych Osobowych Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa Telefon: 22 531 03 00 Fax: 22 531 03 01

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych

Pobierz
Aktualizowano dnia: 04.08.2021
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris