Dyrekcja

Dyrektor

Prof. dr hab n. med. Jarosław Czubak
sekretariat: tel. 22 779 32 02

p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych

dr n.med Andrzej Sionek
sekretariat: tel. 22 779 32 02

Zastępca Dyrektora ds. Szkolenia i Nauki

dr hab n. med. prof. CMKP Marcin Tyrakowski
sekretariat: tel. 22 779 32 02

Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej

mgr Bożena Kamińska
sekretariat: tel. 22 779 28 15

Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych

mgr Mariusz Mastalerz
sekretariat: tel. 22 779 28 15

Zastępca Dyrektora ds. Technicznych

dr hab. inż. Sławomir Chaberek
sekretariat: tel. 22 779 28 15

Aktualizacja dnia: 19.06.2020
przez Krzysztof Bogusławski
Design by Kris