Struktura Organizacyjna Szpitala

Klinika Ortopedii CMKP:
    p.o. Kierownika Kliniki dr n. med. Jerzy Białecki

- Oddział II - Kierownik Oddziału: dr n. med. Jerzy Białecki
- Oddział VI - Kierownik Oddziału: lek. med. Stanisław Rak
- Oddział VII - Kierownik Oddziału: dr n. med. Paweł Bartosz


Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP:
    Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Stanisław Pomianowski

- Oddział III - p.o. Kierownik Oddziału: lek. Marcin Gruba
- Oddział IV - Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Zakrzewski (Adiunkt Kliniki)
- Oddział V - Kierownik Oddziału: dr n. med. Rafał Kamiński


Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP:
    Kierownik Kliniki Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

- Oddział IA - Kierownik Oddziału: dr n. med. Szymon Pietrzak
- Oddział IB - Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Sionek
- Oddział IC - Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz


Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP:
    Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski

- Oddział XIV - Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dariusz Marczak


Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP:
    Kierownik Kliniki dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

- Oddział XII - Kierownik Oddziału: lek. med. Oleg Tchoriwski


Inne ośrodki medyczne :

- Poradnia Specjalistyczna Dorosłych - Kierownik: lek med. Dariusz Szydłowski

- Poradnia Specjalistyczna Dzieci - Kierownik: lek med. Dariusz Szydłowski

- Oddział (VIII) Rehabilitacji - prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz

- Oddział X Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym - Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Nowakowski

- Zakład Rehabilitacji Leczniczej - Kierownik Zakładu: lek. med. Barbara Latocha-Walencka

- Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej - Kierownik Zakładu: mgr Aleksandra Grajek

- Zakład Diagnostyki Obrazowej - Kierownik Zakładu: prof. dr n. med. Jerzy Walecki

- Apteka - Kierownik: mgr farmacji Barbara Radoń

- Blok Operacyjny - p.o. Kierownik bloku operacyjnego: dr n. med. Adam Czwojdziński

Aktualizacja dnia: 19.06.2020
przez Krzysztof Bogusławski
Design by Kris