// Biuletyn Informacji Publicznej
Adres redakcji

Nazwa :

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. Prof. Adama Grucy CMKP

Adres :

05-400 Otwock
ul. Konarskiego 13

Dane :

NIP: 532-16-62-948
REGON: 000290156

Kontakt :

tel.: 0 22 779 40 31
fax: 0 22 779 35 71
sekretariat@spskgruca.pl

Redagowanie :

Krzysztof Bogusławski
si@spskgruca.pl

Aktualizacja dnia: 19.06.2020
przez Krzysztof Bogusławski
Design by Kris