Instrukcja korzystania z serwisu BIP Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof. Adama Grucy CMKP

Podstawa prawna BIP, zakres publikowanych informacji

- Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

- Strukturę strony BIP określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Nawigacja i wyszukiwanie informacji

- Nawigację po stronach BIP umożliwia menu umieszczone w lewej części strony. Znajdujące się tam grupy tematyczne posiadają podkategorie. Nad tytułem każdej podstrony znajduje się menu pokrokowe, prezentujące ścieżkę dostępu do aktualnej lokalizacji. Kliknięcie w każdy tytuł podstrony powoduje aktywacje linku i przeniesienie do konkretnej podstrony serwisu.

- Powrót do strony głównej BIP jest możliwy poprzez kliknięcie na nazwę serwisu lub godło umieszczone w lewym górnym rogu strony.

- Aby odszukać na stronach BIP żądaną informację należy skorzystać z wyszukiwarki umiejscowionej w pasku w górnej części prawej strony ekranu.

Dostęp do informacji nieudostępnionych w BIP

- Informacja publiczna, która nie została udostępniona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego
im. prof. Adama Grucy może być udostępniona:

      - na wniosek,

      - w formie ustnej lub pisemnej (bez pisemnego wniosku), w przypadku informacji, które mogą być udostępnione niezwłocznie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198).

RODO

Pobierz

Aktualizowano dnia: 19.06.2020
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris