CENTRUM REHABILITACJI
 • Rehabilitacja lecznicza

  W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP prowadzona jest rehabilitacja w systemie stacjonarnym (na Oddziale VIII) i ambulatoryjnym (w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej). Pacjenci przyjmowani są na Oddział rehabilitacji:

  - bezpośrednio z innych oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy, na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika Oddziału/Kliniki,
  - w trybie pilnym – wskazanym na skierowaniu przez lekarza specjalistę,
  - w trybie zwykłym – planowym.

  W trybie pilnym i zwykłym przyjmowani są także pacjenci spoza Szpitala.

  Zobacz ulotkę rehabilitacji ZUS [Kliknij]


  Zarówno na pobyt stacjonarny, jak i leczenie ambulatoryjne wymagane jest skierowanie lekarza specjalisty ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza specjalisty rehabilitacji:
  - w systemie stacjonarnym leczeni są pacjenci po przebytych zabiegach chirurgicznych narządu ruchu oraz po urazach. Zapisy na pobyt stacjonarny prowadzi sekretariat Oddziału VIII
     22 779 40 31 wew. 324,
  - ambulatoryjnie przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu. Zapisy na leczenie ambulatoryjne prowadzi Rejestracja Rehabilitacji
     22 779 40 31 wew. 382.

  Oddział VIII mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, Kierownik Centrum Rehabilitacji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz tel. do sekretariatu
      22 779 40 31 wew. 324.

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, kierownik: lek. med. Barbara Latocha-Walencka
     22 779 40 31 wew. 415


 • Diagnostyka funkcjonalna i laboratorium chodu przy Klinice Rehabilitacji CMKP


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl