KLINIKI I ODDZIAŁY
 • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab.n. med. Jarosław Czubak
  Sekretarka Kliniki : mgr Anna Możdżonek
     788 91 97, fax 788 91 98 , tel. 460 04 55 wew. 333
     kl.ort.dz@spskgruca.pl

  Klinika składa się z dwóch oddziałów: Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej (Ia) oraz Ortopedii Dorosłych (Ib). Jednym z wiodących tematów, którymi się zajmuje jest leczenie wad wrodzonych narządu ruchu. Jako jedyna klinika w Polsce przeprowadza rekonstrukcje kończyn za pomocą stabilizatorów z komputerowym wspomaganiem tego procesu. Na Oddziale Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej leczeni są pacjenci z urazami i następstwami urazów, deformacjami porażennymi kończyn w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego, rozczepu kręgosłupa, artrogrypozy. Zajmuje się też wydłużeniami kończyn z korekcją w osi, zarówno w zmianach pourazowych, jak i pozapalnych oraz w przypadkach wad wrodzonych. Oddział pełni codzienny 24-godzinny ostry dyżur dla dzieci i młodzieży. Oddział Ortopedii Dorosłych zajmuje się leczeniem stawu biodrowego i kolanowego chirurgicznym – jako jeden z nielicznych w kraju – z jego zachowaniem oraz z zastosowaniem nowoczesnych technik – czyli endoprotezoplastyki. Leczeni są tu także pacjenci z deformacjami stóp, schorzeniami kręgosłupa, z nierównością kończyn oraz zaburzeniami osiowymi.

 • Oddział IA - Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

  Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Przybysz
  Lekarze: lek. med. Konrad Grochowski, lek. med. Piotr Janiak, lek. med. Michał Lenkiewicz, lek. med. Karolina Lisiecka, lek. med. Mateusz Majdan, lek. med. Maciej Kamiński
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: lic. Renata Nowak
  Sekretarka: Monika Kopka

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 462, sekretariat wew. 311
     ia@spskgruca.pl
 • Oddział IB - Ortopedii Dorosłych

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Sionek
  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med. Adam Czwojdziński
  Lekarze: lek. med. Bogusz Grabik, lek. med. Tomasz Waliński, lek. med. Mateusz Pyrzyński, lek. med. Jakub Leśniak, lek. med. Bartosz Bąbik, lek. med. Jan Szneider
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Krystyna Rzodkiewicz
  Sekretarka: Karolina Szumigowska

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 465, sekretariat wew. 565
     ib@spskgruca.pl
 • Oddział IC - Replantacyjno-Rekonstrukcyjny

  Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Rafał Garlewicz
  Lekarze: lek.med. Krzysztof Bajszczak, lek. med. Kamil Kołodziejczyk, lek. med. Bartosz Dusik, lek. med. Aleksander Ropielewski, lek. med. Robert Prokop, lek. med Patryk Wrzosek
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Mariola Skwarek
  Sekretarka: Katarzyna Gwardecka

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 600, sekretariat wew. 608
     ic@spskgruca.pl
 • Klinika Ortopedii CMKP
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Jerzy Białecki prof. CMKP
  Sekretarka Kliniki : Joanna Cieślak
     22 779 54 18 , 22 779 40 31 wew. 374
     kl.ortopedii@spskgruca.pl

  Klinika Ortopedii, największa w szpitalu, składa się z czterech oddziałów: Ortopedii Dorosłych z Pododdziałem Gruźlicy Kostno-Stawowej (II), Zapaleń Kości (VI), Uszkodzeń i Patologii Miednicy (VII). Oddział Ortopedii Dorosłych specjalizuje się w leczeniu patologii stawu biodrowego i kolanowego w zakresie protezoplastyk oraz zastosowaniem metod naturalnych – biologicznych, czyli z wykorzystaniem komórek macierzystych lub czynników wzrostu. Oddział Zapaleń Kości prowadzi leczenie powikłań infekcyjnych z zakresu ortopedii oraz traumatologii narządu ruchu. Zajmuje się przede wszystkim chorymi po wypadkach komunikacyjnych i obrażeniach wielonarządowych, powikłanych zapaleniem kości i ubytkami tkanek miękkich oraz brakiem zrostu kości. Oddział Uszkodzeń i Patologii Miednicy specjalizuje się w leczeniu obrażeń miednicy: złamań miednicy i panewki stawu biodrowego oraz kości krzyżowej. Rocznie wykonywane jest ponad 200 operacji miednic, co jest znamienne, biorąc pod uwagę średnią liczbę tego typu operacji wykonywanych w ośrodkach w Europie a nawet na świecie. Oprócz tzw. świeżych złamań miednicy i panewki stawu biodrowego, leczone operacyjnie są tu również złamania zastarzałe miednicy. Tego rodzaju zabiegi należą do najtrudniejszych w chirurgicznym leczeniu złamań.

 • Oddział II - Ortopedii Dorosłych

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski
  Lekarze: dr n.med. Julia Macias, lek. med. Gracjan Suchodolski, lek. med. Maciej Kogut, lek. med. Marcin Para, lek. med. Sławomir Tutak, lek. med. Bartosz Bąbik, lek. med. Maciej Kucharek, lek. med. Marcin Wojewódzki, lek. med. Andrii Hlushchuk
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Joanna Romsicka
  Sekretarka: Małgorzata Galińska

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 456, sekretariat wew. 337
     ii @spskgruca.pl
 • Oddział VI - Zapaleń Kości

  Kierownik Oddziału: lek. med. Stanisław Rak
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Marek Dróżdż
  Lekarze: lek. med. Bartłomiej Budkiewicz, lek. med. Magdalena Czachorowska-Pietrasik, dr n.med. Piotr Walczak, lek. med. Michał Janyst
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: lic. Magdalena Leźnicka - Piaszczyk
  Sekretarka: Marzanna Legat
  Konsultacje lekarskie chorych przebywających aktualnie w innych ośrodkach odbywają się w poniedziałki 9.00-13.00 jedynie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu pod numerem 22 7794031 wew. 543

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 412, sekretariat wew. 543
     vi@spskgruca.pl
 • Oddział VII - Uszkodzeń i Patologii Miednicy

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Paweł Bartosz
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek med. Ireneusz Francuz
  Lekarze: lek. med. Grzegorz Doroszewski, lek. Artur Plewiński, lek. med. Jan Wasielewski, lek. med. Maciej Kucharek, lek. med. Bartosz Burda
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Dorota Trzeciak
  Sekretarka: mgr Mariusz Wasążnik

      22 779 40 31 pielęgniarki wew. 453, sekretariat wew. 316
     vii@spskgruca.pl
 • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Rafał Kamiński prof. CMKP
  Sekretarka Kliniki : Izabela Idźkowska
     22 788 56 75, 22 779 40 31 wew. 481
     kl.chir.ur@spskgruca.pl

  Jest to największa klinika chirurgii urazowo-ortopedycznej w kraju, składa się z 3 oddziałów pełniących naprzemiennie ostry dyżur urazowy. Zajmuje się leczeniem pacjentów ortopedycznych, głównie po urazach, którzy przyjeżdżają tu z całej Polski. Poza wykonywanymi na bieżąco zabiegami z zakresu chirurgii urazowej, Klinika specjalizuje się w leczeniu powikłań po zabiegach operacyjnych i leczeniu zachowawczym w innych ośrodkach w kraju m.in. stawów rzekomych, czyli braków zrostu. Wykorzystuje do tego nowoczesne metody osteosyntezy, przeszczepy kości i płytkowe czynniki wzrostu.
  W Klinice rutynowo wykonywane są również endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz małoinwazyjne zabiegi ortopedyczne:
  - artroskopową rekonstrukcję więzadeł stawu kolanowego,
  - artroskopowe leczenie stawu biodrowego i skokowo-goleniowego.
  Klinika specjalizuje się też w chirurgii stawu skokowo-goleniowego oraz pięty. Bardzo ważnym elementem w działalności Kliniki jest chirurgia kończyny górnej, w tym endoprotezoplastyka stawu ramiennego jak również artroskopowe operacje rekonstrukcyjne stawu ramiennego. Ponadto w Klinice leczone są operacyjnie przykurcze stawu łokciowego i wykonywane endoprotezoplastyki głowy kości promieniowej. Wszczepiana endoproteza jest dziełem lekarzy z tej Kliniki powstałym we współpracy z naukowcami z Politechniki Warszawskiej; posiada ona patent oraz certyfikat europejski, jest zakładana w Polsce i zagranicą. Implantowane są również endoprotezy totalne stawu łokciowego w przypadkach nieodwracalnych deformacji, zmian zwyrodnieniowych i reumatoidalnego zapalenia stawów. Klinika zajmuje się także chirurgią nadgarstka i ręki, w tym leczeniem małoinwazyjnym techniką artroskopową. Opisane powyżej metody leczenia stawu łokciowego i nadgarstka należą do procedur dość rzadko wykonywanych w Polsce.

 • Oddział III

  Kierownik Oddziału: Prof. dr hab. n. med. Janusz Płomiński
  Zastępca Kierownika Oddziału: dr n. med Artur Pepłoński
  Lekarze: lek. med. Michał Dąbrowski, lek. med. Maciej Makowski, lek. med. Sławomir Tutak, lek. med. Robert Prokop, lek. med. Jan Gralewski, lek. med. Adam Bałys
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Aneta Wieczorek
  Sekretarka: Małgorzata Kędzierska

     22 779 40 31 pielęgniarki: wew. 470 sekretariat: wew. 540
     iii@spskgruca.pl
 • Oddział IV

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Zakrzewski (Starszy Wykładowca CMKP)
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Cezary Walczyński
  Lekarze: lek. med. Katarzyna Białecka, lek. med. Sławomir Kwapisz, lek. med. Mariusz Urban, lek. med. Katarzyna Kozyra, lek. med. Mateusz Rybaczek, lek. med. Zbigniew Waszkiewicz, lek. med. Marcin Wojewódzki, lek. med. Wojciech Ceran
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Beata Fydryszek
  Sekretarka: mgr inż. Agnieszka Mętrak

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 541, sekretariat wew. 486
      iv@spskgruca.pl
 • Oddział V

  Kierownik Oddziału: lek. med. Krzysztof Kuliński
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Dariusz Michalik
  Lekarze: lek. med. Maciej Langner, lek. med. Maciej Wleklik, lek. med. Anna Kawalec, lek. med. Kamila Malesa
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Gutowska Agnieszka
  Sekretarka: Eliza Jatzkowska

      22 779 40 31 pielęgniarki wew. 467, sekretariat wew. 542
     v@spskgruca.pl
 • Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
  Sekretarka Kliniki :Agnieszka Niezabitowska
     22 788 91 95, fax 22 788 91 96 , 22 779 40 31 wew. 328
     kl.ort.chz@spskgruca.pl

  Klinika powstała 7 lat temu i jest najmłodszą i najmniejszą kliniką w SPSK im. Prof. Adama Grucy. W jej skład wchodzi Oddział Ortopedii i Reumoortopedii (XIV). Zajmuje się głównie endoprotezoplastyką stawu biodrowego i kolanowego począwszy od pierwotnych endoprotezoplastyk na trudnych rewizjach skończywszy. Pod względem naukowym zajmuje się przede wszystkim wprowadzaniem nowych preparatów kościozastępczych. Współpracuje z uczelniami krajowymi, m.in. z Politechniką Warszawską, gdzie prowadzi badania na temat uczuleń i poziomu metali powstałych po założeniu endoprotezy stawu kolanowego. Ponadto na oddziale, wchodzącym w skład Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii, wykonywane są operacje korekcyjne stóp oraz operacje kończyn górnych szczególnie w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Leczona jest tu także chirurgicznie choroba dyskowa kręgosłupa lędźwiowego.

 • Oddział XIV

  Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dariusz Marczak prof. CMKP
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Tomasz Okoń
  Lekarze: dr n med. Piotr Dudek, dr n. med. Dariusz Grzelecki, lek. med. Maciej Kocon, lek. med. Kamil Kwolek
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Małgorzata Grzegorzewska
  Sekretarka: Joanna Pawlik

     22 779 40 31 pielęgniarki wew. 384, sekretarka wew. 545
     xiv@spskgruca.pl
 • Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
  Sekretarka Kliniki : Bogusława Wielgołaska
     22 779 40 31 wew. 544
     kregoslup@spskgruca.pl

 • Oddział XII

  Kierownik Oddziału: dr n. med. Oleg Tchoriwski
  Zastępca Kierownika Oddziału: lek. med. Wojciech Kucharczyk
  Lekarze: lek. med. Krzysztof Krauze, lek. med. Jacek Węglarz, lek. med. Paweł Kosik, dr n. med. Maria Czubak-Wrzosek, lek. med. Marcin Maciejewski, lek. med. Jakub Makowski, lek. med. Milena Chilińska, lek. med. Mateusz Żebrowski
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Aneta Okoń
  Sekretarka: Dominika Kęder

      22 779 40 31 pielęgniarki wew. 335, sekretarka wew. 650
     xii@spskgruca.pl
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  Sekretarka Kliniki : Marta Bąbik
     22 788 36 31
     radiologiacmkp@spskgruca.pl

  Zastępca Kierownika Zakładu: lek. med. Paweł Sztwiertnia
  Kierownik Techników: lic. Grażyna Tomasik-Rudnicka

      sekretariat zapisy: 22 779 40 31 wew. 388, 530 , 22 431 30 31
     zdo@spskgruca.pl
 • Klinika Rehabilitacji CMKP
  Centrum Rehabilitacji
  powiekszający się obrazek
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz
  Sekretarka Kliniki: Izabela Sąsiadek
     22 779 40 31 wew. 425
     kl.rehabilitacji@spskgruca.pl
     mlukowicz@cmkp.edu.pl

  Klinika Rehabilitacji składa się z oddziału VIII-A, VIII-B, Zakładu Rehabilitacji Leczniczej i Poradni Rehabilitacyjnej.
  W oddziale VIIIA prowadzimy rehabilitację ortopedyczną wczesną pourazową i pooperacyjną z zastosowaniem najnowszych osiągnięć technicznych i bazując na nowoczesnych metodach fizjoterapeutycznych. Klinika dysponuje Pracownią Analizy Ruchu, która posiada urządzenia do diagnostyki funkcjonalnej chodu, równowagi. W Klinice znajduje się kriokomora, egzoszkielet do reedukacji chodu, nowoczesne urządzenia do fizykoterapii (Salus, Diatermie, fala uderzeniowa, lasery, suche kąpiele CO2) oraz gabinet elektrofizjologii. Psycholodzy pracujący w Klinice prowadzą diagnostykę jakości życia, edukację zdrowotną; wykorzystują przy pracy z pacjentami techniki relaksacyjne.
  W Oddziale VIIIB prowadzimy rehabilitację w ramach prewencji ZUS (rehabilitację powypadkową).
  W strukturach Kliniki Rehabilitacji posiadamy Zakład Rehabilitacji Leczniczej z pracownia Fizjoterapii dla pacjentów ambulatoryjnych, dla których dysponujemy osobną bazą zabiegową.

 • Lekarze: lek. med. Al Saad Sari, lek. med. Beata Borowska – Baranek, lek. med. Milena Kaszuba, lek. med. Piotr Skóra, lek. med. Bartłomiej Pawelec
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Ewa Pańko
  Kierownik / Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Klinice Rehabilitacji: mgr Elwira Niedźwiedzka-Włazałek
  Koordynator zespołu fizjoterapeutów w oddziałach ortopedycznych: mgr Piotr Trościanko
  Psycholodzy: mgr Katarzyna Grott
  Fizjoterapeuci: mgr Agnieszka Kobza, mgr Marzena Kurek, mgr Magdalena Moczulska, mgr Rafał Mościcki, mgr Tomasz Cichocki,
  mgr Aneta Zgódka, mgr Magdalena Zawada, mgr Kamil Wydra, mgr Elżbieta Wejrauch, mgr Aleksandra Kowalska, mgr Grzegorz Musiał, mgr Robert Michałowicz,
  mgr Paweł Gidziński, mgr Karolina Gwiazdowska-Czubak, mgr Patrycja Laskus, mgr Edyta Berlicka, mgr Marcin Malczewski

  Terapeuci zajęciowi: lic. Justyna Rudnicka, mgr Dominika Trzeciak,
  Fizjoterapeuci oddelegowani na oddziały: mgr Anna Zawadka, mgr Michał Kowalski, mgr Kinga Wasążnik, mgr Szymon Pietruszka, mgr Natalia Pszonka,
  lic Barbara Ratyńska, mgr Piotr Koprjaniuk, mgr Edyta Urbaniak, mgr Artur Markowski, mgr Joanna Podgórska, mgr Piotr Trościanko, mgr Piotr Laskus

 • Oddział VIIIA - Rehabilitacja NFZ

  Sekretarka: mgr Aleksandra Rogowska

      22 779 40 31 sekretariat wew. 324
      22 779 40 31 pielęgniarki wew. 454
     viii@spskgruca.pl
 • Oddział VIIIB - Rehabilitacji ZUS

  Sekretarka: Magdalena Gawinek

  W Klinice Rehabilitacji CMKP w SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku prowadzimy wczesną rehabilitację powypadkową ZUS, dedykowaną pacjentom, którzy doznali urazu narządu ruchu.
  Rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów czynnych zawodowo, ubezpieczonych w ZUS, którzy rokują odzyskanie zdolności do pracy i wymagają pilnej, wysokospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji.
  Ulotka rehabilitacji ZUS

  Na rehabilitację leczniczą powinny być kierowane w szczególności osoby po:
  • urazach układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
  • po naprawczym leczeniu operacyjnym zmian pourazowych.

  Wymagane skierowanie - druk PR-4 wystawione przez lekarza leczącego.
  Skierowanie z kserokopią dokumentacji medycznej pacjent może złożyć:
  • w Centrum Rehabilitacji (wejście C do zakładu rehabilitacji leczniczej) lub
  • w najbliższym miejsca zamieszkania oddziale ZUS lub
  • przesłać bezpośrednio na adres mailowy Oddziału Rehabilitacji ZUS: viiib@spskgruca.pl.


      22 779 40 31 sekretariat wew. 579
      22 779 40 31 pielęgniarki wew. 528
     viiib@spskgruca.pl
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej z Pracownią Fizjoterapii

  Kierownik ZRL: lek med. Barbara Latocha-Walencka
  Kierownik / Koordynator zespołu fizjoterapeutów w Klinice Rehabilitacji: mgr Elwira Niedźwiedzka-Włazałek
  Rejestratorka medyczna: Barbara Klatt
  Rejestratorka medyczna: Bożena Sadowiak
  Fizjoterapeuci: lic. Agnieszka Skoczek, mgr Lidia Nowicka, Marzanna Wyszomirska, mgr Michał Sudakowski, mgr Łukasz Kamiński, mgr Maciej Kamiński
      rejestracja 22 779 40 31 wew.382 lub 22 431 30 32, pokój rehabilitantów 22 779 40 31 wew.358
     zrl@spskgruca.pl


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl