ZAPYTANIA OFERTOWE
  • <INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 19 MARCA 2020 ROKU WSZYSTKIE POSTĘPOWANIA PUBLIKOWANE SĄ NA PLATFORMIE SMART PZP

    Link do portalu SMART PZP

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl