AKTUALNOŚCI
 • Instytucje i firmy, które przekazały Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu im prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku środki ochrony osobistej, środki dezynfekcyjne oraz sprzęt od walki z SARS-CoV-2
 •       Ministerstwo Zdrowia
 •       Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020”
 •       Urząd Miasta Otwocka
 •       Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
 •       Firma Bell PPHU Krzysztof Pałyska
 •       Harcerze Hufca ZHP w Otwocku
 •       Harcerze Hufca ZHP w Celestynowie
 •       Sołectwo Janów gmina Karczew
 •       Sołectwo Brzezinka gmina Karczew
 •       Winda Warszawa Sp. z o.o.
 •       MOS "Jędruś" Józefów k/Otwocka
 •       KGL S.A.
 •       LAMELA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
 •       NEWONCE MEDIA Sp. z o.o.
 •       LOCAL HEROES Sp. z o.o.
 •       ANGELINI PHARMA Sp. z o.o.
 •       Okręgowa Izba Lekarska Oddział w Warszawie
 •       Fundacja Lekarze Lekarzom


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl