AKTUALNOŚCI
  • Komunikat w sprawie egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

    Szanowni Państwo,W dniu wczorajszym zapadła długo oczekiwana decyzja o dokończeniu sesji wiosennej egzaminów specjalizacyjnych PES. Dotyczy to oczywiście również naszego egzaminu z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Na podstawie § 27 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2019 r. poz. 602, z późn. zm.) z początkiem czerwca 2020 r. zostaną częściowo wznowione Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne (PES) w sesji wiosennej 2020 r. dla lekarzy i lekarzy dentystów.Z uwagi na zmieniającąsię sytuacją epidemiologiczną związaną z pandemią Covid 19, podjęto decyzję zorganizowania egzaminu specjalizacyjnego z naszej dziedziny w dniu 19.06.2020. w Łodzi w Sali widowiskowo-sportowej Atlas Arena o godzinie 11.00. al. Bandurskiego 7.Jednocześnie, ze względu na szczególne okoliczności wywołane epidemią COVID-19, procedowana jest kolejna nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która umożliwi Ministrowi Zdrowia podjęcie dalszych decyzji odnośnie organizacji egzaminów ustnych, w tym możliwość przeprowadzenia ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub odstąpienie od ich organizacji. Decyzje w tym zakresie zostaną podjęte po wejściu w życie projektowanych przepisów, mając na uwadze przede wszystkim konieczność zapewnienia bezpieczeństwa zdających, członków zespołów egzaminacyjnych, jak również personelu administracyjnego wspierającego przebieg egzaminów.Konkretne terminy poszczególnych egzaminów, zarówno ustnych, jak i pisemnych, zostaną podane przez Dyrektora CEM, zgodnie z art. 16 rb ust. 6 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).

  • powiekszający się obrazek


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl