AKTUALNOŚCI
  • Próba egzaminu ustnego PES z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

    W dniu 03.10.2020 r. w Auli szpitala Grucy w Otwocku odbyła się próba egzaminu ustnego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Spotkanie odbyło się na prośbę środowiska rezydentów, którzy w trudnym czasie pandemii Covid 19. przygotowują się do egzaminu specjalizacyjnego (PES). Z zachowaniem rygoru sanitarnego oraz dystansu społecznego przyszli specjaliści mieli okazję zapoznać się z formą egzaminu, która uległa zmianie. Dotychczas zarówno egzamin pisemny (test) jak i ustny miały charakter weryfikacji wiedzy szczegółowej. Z inicjatywy konsultanta krajowego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu prof. Jarosława Czubaka część ustna ma obecnie formę klinicznej rozmowy o chorym (ych). Plan takiej odpowiedzi zawarty jest w formie klasycznej historii choroby dobrze znanej każdemu lekarzowi.

    Na spotkaniu w sobotę, zainteresowani brali interaktywny udział w formułowaniu planów leczenia, ich analizie, dyskutowali kontrowersje związane z podjętą terapią i określali ryzyka oraz rokowanie dla poszczególnych sytuacji klinicznych.

    Ta inicjatywa powstała spontanicznie, spełniła swoje małe zadanie. Deklaruję, że jestem otwarty na wszystkie zapytania dotyczące egzaminu jak i trybu i formy kształcenia podyplomowego z ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

  • powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek
    powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl