AKTUALNOŚCI
  • Jubileusz 100 rocznicy urodzin prof. Stefana Malawskiego (26.12.2020)

    W przededniu 100-tnej rocznicy urodzin prof. Stefana Malawskiego w SPSK im. prof. A. Grucy nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Stefana Malawskiego ortopedy, spondyloortopedy, który doprowadził w Polsce do zwalczenia gruźlicy kostno-stawowej. Twórca Sanatorium Gruźlicy kostno-stawowej w Otwocku, którego kontynuatorem jest Samodzielny Publiczny Szpital kliniczny im. prof. Adama Grucy.

  • powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek
    powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl