AKTUALNOŚCI
 • Bezpłatne turnusy wczesnej rehabilitacji powypadkowej ZUS


  Informujemy, że w Klinice Rehabilitacji CMKP dysponujemy wolnymi miejscami na turnusy wczesnej rehabilitacji powypadkowej ZUS, dedykowane pacjentom, którzy doznali urazu narządu ruchu.

  Rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów czynnych zawodowo, ubezpieczonych w ZUS, którzy rokują odzyskanie zdolności do pracy i wymagają pilnej, wysokospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji.

  Turnusy rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS są dedykowane w szczególności osobom po:
  -urazach układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
  -po naprawczym leczeniu operacyjnym zmian pourazowych.


  Wymagany jest Druk PR-4.

  Zgłoszenia:
  Klinika Rehabilitacji CMKP
  (22) 779 40 31 sekretariat wew. 579
  mail: viiib@spskgruca.pl
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl