Cennik przechowywania zwłok w SPSK im. prof. A. Grucy CMKP w Otwocku


Szpital przechowuje zwłoki bezpłatnie nie dłużej niż przez 72 godziny, licząc od momentu zgonu. Za przechowywanie zwłok pacjenta powyżej 72 godzin, szpital pobiera opłatę w wysokości 60 zł. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą dobę ponad limity określone wyżej.

Opłatę pobiera się od:

a) osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

b) podmiotów, na zlecenie w których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym
Aktualizowano dnia: 04.08.2021
przez: Krzysztof Bogusławski
Design by Kris