FORMULARZ ZAPISU NA PIERWSZĄ WIZYTĘ

 • Rodzaj poradni


  Dane pacjenta
 • Imię i Nazwisko :


  Od (adres e-mail):  Pesel:  Treść wiadomości:    TAK      NIE
  Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
  1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
  im. Prof. Adama Grucy 05-400 Otwock ul. konarskiego 13.
  2. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zapisania mnie na wizyte lekarską.
  3. Wyrażam zgodę na prztwarzanie danych osobowych i moja zgoda jest dobrowolna, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości zarejestrowania na wizytę lekarską.
  5. Znam swoje prawa w zakresie danych osobowych wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w tym prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania oraz wyrażam zgode na ich przetwarzanie.
      
  • Wszystkie zawarte informacje zostaną przekazane do rejestracji w przychodni.
  • Prosimy o podanie w treści lekarza do którego Państwo chcą się zapisać oraz informacji czy wizyta jest pierwszorazowa w innym przypadku lekarz zostanie ustalony przez osobe w rejestracji.
  • Do każdego pacjenta zostanie odesłana informacja o numerze i dacie wizyty drogą mailową lub telefonicznie.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl