KURSY I SZKOLENIA CMKP
 • Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII, ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ CMKP W ROKU 2020 (stary tryb)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Dysplazja stawu biodrowego” – sala prof. I. Wierzejewskiego
  Terminy: 24.02.2020-28.02.2020, 14.09.2020-18.09.2020

  Tytuł : „Wady stóp” – sala prof. I. Wierzejewskiego
  Terminy: 9.03.2020-13.03.2020, 12.10.2020-16.10.2020

  KURSY DOSKONALĄCE:
  Tytuł : „Ultrasonografia stawów biodrowych u dzieci i niemowląt” – sala im. Prof. Wierzejewskiego
  Terminy: 4.03.2020-6.03.2020, 2.12.2020-4.12.2020

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII, ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII DZIECIĘCEJ CMKP W ROKU 2020 (w ramach projektu UE)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” - aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 20.01.2020-31.01.2020

  Tytuł : „Traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego” – aula prof. Malawskiego
  Terminy: 20.04.2020-24.04.2020, 07.12.2020-11.12.2020

  Tytuł : „Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 4.05.2020-8.05.2020, 5.10.2020-9.10.2020

  Tytuł : „Wady stóp” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 1.06.2020-5.06.2020, 16.11.2020-20.112020

  Tytuł : „Onkologia narządu ruchu” - sala prof. I. Wierzejewskiego
  Terminy: 18.05.2020-22.05.2020, 23.11.2020-27.11.2020

  Tytuł : „Diagnostyka ultrasonograficzna narządu ruchu” - aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 8.06.2020-9.06.2020, 12.11.2020-13.11.2020

 • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU I ORTOPEDII CMKP W ROKU 2020 (stary tryb)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 09.03.2020 – 13.03.2020

  Tytuł : „Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 21.09.2020 – 25.09.2020

  KURSY DOSKONALĄCE:
  Tytuł : „Chirurgia kolana” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 19.10.2020 – 23.10.2020

  Tytuł : „Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 16.11.2020 – 20.11.2020

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE CHIRURGII URAZOWEJ NARZĄDU RUCHU I ORTOPEDII CMKP W ROKU 2020 (w ramach projektu UE)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy” - aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 13.01.2020 – 17.01.2020

  Tytuł : „Chirurgia kolana” – aula prof. Malawskiego
  Terminy: 11.05.2020 – 15.05.2020

  Tytuł : „Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 31.08.2020 – 04.09.2020

  Tytuł : „Chirurgia ręki i chirurgia rekonstrukcyjna” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 05.10.2020 – 09.10.2020

  KURSY DOSKONALĄCE:
  Tytuł : „Uszkodzenia stawu łokciowego” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 30.09.2020 – 02.10.2020

  Tytuł : „Zastosowanie płytkopochodnych czynników wzrostu ( PRP) w ortopedii” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 14.10.2020 – 15.10.2020, 29.10.2020 – 30.10.2020

  Tytuł : „Urazy i następstwa urazów stawu skokowego” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 05.11.2020 – 06.11.2020

  Tytuł : „Artroskopia barku” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 23.11.2020 – 24.11.2020

 • Klinika Ortopedii CMKP

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII CMKP W ROKU 2020 (stary tryb)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Nowoczesne zagadnienia osteosyntezy” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 03.02.2020 - 07.02.2020

  Tytuł : „Artroza, aloplastyki stawów ” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 02.03.2020 - 06.03.2020

  Tytuł : „Gruźlica narządu ruchu” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 22.06.2020 - 26.06.2020

  Tytuł : „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 07.09.2020 - 02.10.2020

  Tytuł : „Zapalenia kości i stawów” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 12.10.2020 - 16.10.2020

  Tytuł : „Wprowadzenie do specjalizacji w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 26.10.2020 - 06.11.2020

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE ORTOPEDII CMKP W ROKU 2020 (w ramach projektu UE)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Zapalenia kości i stawów - gruźlica narządu ruchu ” - aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 24.02.2020 - 28.02.2020, 19.10.2020 - 23.10.2020

  Tytuł : „Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu” – aula prof. Malawskiego
  Terminy: 16.03.2020 - 27.03.2020

  Tytuł : „Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów ” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 30.03.2020 - 03.04.2020, 18.05.2020 - 22.05.2020

  Tytuł : „Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 06.04.2020 - 10.04.2020

  Tytuł : „Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy ” – aula im. Prof. Malawskiego
  Terminy: 06.04.2020 - 10.04.2020, 23.11.2020 - 27.11.2020

 • Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE CHORÓB KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII W ROKU 2020 (stary tryb)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Chirurgia Kręgosłupa”
  Terminy: 18.05.2020-22.05.2020

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE CHORÓB KRĘGOSŁUPA I ORTOPEDII W ROKU 2020 (w ramach projektu UE)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Chirurgia Kręgosłupa”
  Terminy: 20.01.2020-24.01.2020, 09.03.2020-13.03.2020, 12.10.2020-16.10.2020, 23.11.2020-27.11.2020

 • Klinika Ortopedii i Reumoortopedii CMKP

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE Ortopedii i Reumoortopedii W ROKU 2020 (stary tryb)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Reumoortopedia” - sala wykładowa kliniki
  Terminy: 25.05.2020 – 29.05.2020, 12.10.2020 - 16.10.2020

  KURSY DOSKONALĄCE:
  Tytuł : „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - podstawy” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 09.01.2020 – 10.01.2020

  Tytuł : „Endoprotezoplastyka stawu kolanowego” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 08.04.2020 – 09.04.2020, 09.09.2020 - 10.09.2020

  Tytuł : „Realloplastyka stawu kolanowego” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 06.05.2020 – 07.05.2020, 21.10.2020 - 22.10.2020

  KURSY ORGANIZOWANE W KLINICE Ortopedii i Reumoortopedii W ROKU 2020 (w ramach projektu UE)

  KURSY SPECJALIZACYJNE:
  Tytuł : „Choroby reumatyczne” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 09.03.2020 - 13.03.2020

  Tytuł : „Geriatria” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 16.04.2020 - 17.04.2020

  Tytuł : „Protezoplastyki stawów” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 22.06.2020 - 26.06.2020, 30.11.2020 - 04.12.2020

  Tytuł : „Choroby reumatyczne” – sala wykładowa kliniki
  Terminy: 02.11.2020 - 06.11.2020, 14.12.2020 - 18.12.2020


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl