Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

    Poniżej znajdują się treści zawierające informacje o szpitalu dla osób ze szczególnymi potrzebami
  • Tekst łatwy do czytania ETR

    Tekst łatwy do czytania
  • Film dla osób niedosłyszących

  • Opis budynku i terenu

    Opis szpitala i lokalizacji budynków

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl