LECZENIE W PORADNI I BADANIA DIAGNOSTYCZNE
 • Wizyty w Poradniach Specjalistycznych
 • W strukturach Poradni Specjalistycznej, działającej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku, funkcjonują:
  - Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dorosłych
  - Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci.
  Podstawą przyjęcia pacjenta w Poradni jest skierowanie do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, wystawione przez lekarza placówki leczniczej, która ma podpisaną z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę na świadczenie usług medycznych.

 • W poradniach specjalistycznych przyjmujemy pacjentów:
 • - leczonych dotychczas w innych ośrodkach, którzy zgłaszają się po raz pierwszy na wizytę w naszej Poradni (dotyczy również pacjentów leczonych uprzednio w naszej Poradni z powodu innej jednostki chorobowej, a którzy obecnie wymagają leczenia innego schorzenia) - na podstawie skierowania z innej placówki medycznej
  - hospitalizowanych wcześniej w SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP - na podstawie skierowania z Oddziału SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP
  - przyjętych i zaopatrzonych ambulatoryjnie w ramach ostrego dyżuru SPSK im. Prof. Adama Grucy - na podstawie skierowania z Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP
 • Zapisy na wizytę lekarską w Poradniach Specjalistycznych:

 • OSOBIŚCIE
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.45
  1) dorośli - w gabinecie nr 18 budynek poradni – poziom „-1”
  2) dzieci - w okienku nr 5 budynek poradni – poziom „0”
  Pacjenci, zapisujący się po raz pierwszy na wizytę w naszej Poradni, powinni posiadać ze sobą Skierowanie do Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

 • TELEFONICZNIE
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-13.30
  1) dorośli – telefon numer:+48 22 431 30 30
  2) dzieci – telefon numer: +48 22 431 30 29
  Pacjenci, zapisujący się telefonicznie na pierwszą na wizytę w naszej Poradni, proszeni są o przekazanie rejestratorce danych z posiadanego Skierowania do Specjalistycznej Poradni Ortopedycznej. Pacjenci, zapisujący się telefonicznie na kolejną wizytę w naszej Poradni, proszeni są o podanie tylko swoich danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL)
  Uprzejmie informujemy, iż ze względu na duże zainteresowanie pacjentów zapisaniem się na wizytę telefonicznie czas oczekiwania na połączenie może się wydłużać.

 • ON-LINE

  Możliwość zapisu w trybie on-line za pomocą modułu e-rejestracji
  E-REJESTRACJA
  Możliwość zapisu poprzez Formularz kontaktowy:
  1) Dla pacjentów zapisujących się na pierwszą wizytę w Poradni lub zapisujących się celem leczenia innej jednostki chorobowej niż dotychczas:
  Formularz zapisu na pierwszą wizytę
  2) Dla pacjentów zapisujących się na kolejną wizytę (kontynuację dotychczasowego leczenia):
  Formularz zapisu na kolejną wizytę
  Rejestrując się za pośrednictwem internetowego formularza, prosimy pamiętać, że w polu „treść wiadomości” należy podać nazwisko lekarza, do którego chcą się Państwo zapisać, w przeciwnym razie to pracownik rejestracji sam ustali, który lekarz Państwa przyjmie.
  Po przesłaniu wypełnionego Formularza, prześlemy do Państwa wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia, na którą prosimy nie odpowiadać.
  W ciągu trzech dni roboczych prześlemy kolejną wiadomość, określającą precyzyjnie termin zamówionej wizyty lekarskiej.
 • Przychodnia Specjalistyczna mieści się w oddzielnym budynku po lewej stronie od wjazdu na teren Szpitala. Rejestracja Przychodni mieści się na parterze – obowiązują numerki pobrane z automatu przy wejściu do Przychodni.
 • powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek
  powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek
 • Zapisy na badania diagnostyczne
 • W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku wykonywane są badania z zakresu diagnostyki obrazowej, tj. rtg, usg, rezonans magnetyczny i tomografia komputerowa. Na wszystkie badania obowiązuje skierowanie.

 • Zapisy na usg, rezonans magnetyczny i tomografię komputerową:

 • OSOBIŚCIE
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.00
  w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 • TELEFONICZNIE
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.00
  22 779 40 31 wew. 388 lub 22 431 30 31
  Skierowanie należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty zapisu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej

 • ON-LINE
  Przez całą dobę
  Formularz zapisu na badania
  Ankieta MR do pobrania
 • powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek powiekszający się obrazek

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl