PEŁNOMOCNIK DS. PACJENTA

 • powiekszający się obrazek
  Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta

  dr Anna Mierzyńska
     22 779 40 31 wew. 532,    22 779 40 31 wew. 324
     prawa.pacjenta@spskgruca.pl
  Godziny przyjęć: czwartek 12:00 - 14:00
  Centrum Rehabilitacji, II piętro, pok. 414 (gabinet psychologa)

 • W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku pacjenci mają możliwość uzyskania konsultacji i wsparcia Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta w sytuacji, gdy w trakcie korzystania ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez Szpital zostały naruszone ich prawa.

  Do zadań Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta należy:

  • nadzorowanie poszanowania praw Pacjenta w Szpitalu
  • rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez Pacjentów i ich rodziny
  • podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacji tego wymagających związanych z realizacją praw Pacjenta
  • przedstawianie możliwych rozwiązań prawnych w sytuacji naruszenia praw Pacjenta
  • udzielenie pomocy w sporządzaniu i złożeniu skargi do Dyrektora Szpitala lub innej instytucji
  • przyjmowanie skarg, wniosków oraz pochwał od Pacjentów i ich rodzin
  • rozpatrywanie oraz udzielanie odpowiedzi na wpływające pytania i skargi
  • uczestniczenie w mediacjach pomiędzy Pacjentem a Szpitalem w sytuacjach konfliktowych
  • współpraca z Kierownikami oddziałów i Kierownikami komórek organizacyjnych Szpitala w zakresie przestrzegania praw Pacjenta
  • upowszechnianie wśród personelu oraz pacjentów postanowień zawartych w Karcie Praw i Obowiązków pacjenta

 • dr Anna Mierzyńska (ur. 1981r.) - psycholog kliniczny, od 2015r. pełniła funkcję kierownika Pracowni Psychologii Klinicznej w Narodowym Instytucie Kardiologii w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Psychologii UW w 2005r. oraz studia podyplomowe w zakresie psychologii klinicznej i psychologii klinicznej chorób somatycznych (w 2012r i 2014r.). W 2014r. uzyskała tytuł specjalisty psychologii klinicznej z wyróżnieniem, a w 2019r. – stopień doktora nauk medycznych i nauk o zdrowiu na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Autorka i współautorka licznych publikacji (doniesień oryginalnych, poglądowych i rozdziałów książek) z zakresu psychologii medycznej i kardiologii. Autorka licznych wystąpień na konferencjach krajowych i zagranicznych w obszarze psychologii zdrowia i kardiologii. Członkini międzynarodowych stowarzyszeń naukowych (European Health Psychology Society, European Association of Preventive Cardiology oraz Association of Cardiovascular Nursing and Allied Professionals). Współpracuje z różnymi uczelniami w ramach kształcenia zawodów medycznych (CMKP, Uniwersytet SWPS, WUM, WSFiZ). Od wielu lat współpracuje ze stowarzyszeniami pacjentów (Stowarzyszenie Przeszczepionych Serc, Polskie Stowarzyszenie Osób z Niewydolnością Serca) oraz aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu ułatwienie pacjentom dostępu do diagnostyki i konsultacji medycznych oraz podniesienie jakości opieki nad pacjentami somatycznymi (Dzień Pacjenta w Instytucie Kardiologii w Warszawie, Miasteczko Zdrowia w Płocku, Forum Edukacyjne dla Pielęgniarek Niewydolności Serca, coroczne zjazdy stowarzyszeń pacjentów).


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl