PRZYJĘCIE I POBYT W SZPITALU
 • Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru

  Izba przyjmuje pacjentów w trybie nagłym, w stanach bezpośredniego zagrożenia życia oraz niebezpieczeństwa istotnego pogorszenia stanu zdrowia, np. po wypadku lub poważnym urazie narządu ruchu. Do przyjęcia nie jest wymagane skierowanie ani wpis na liście pacjentów oczekujących, natomiast niezbędne posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość i numer PESEL (dowodu osobistego lub prawa jazdy) a dla obcokrajowców – rodzaj i numer karty pobytu, data ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej. W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej.

  Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru dysponuje własną salą operacyjną, na której wykonywane są najpilniejsze operacje. Pacjenci przyjęci podczas ostrego dyżuru kierowani są na jeden z trzech oddziałów urazowych Kliniki Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii lub w przypadku dzieci – na Oddział Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej.

  Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru mieści się w budynku Bloku Operacyjnego (po prawej stronie od wjazdu na teren Szpitala) na parterze (wejście i podjazd dla karetek na przeciwko Przychodni Specjalistycznej), czynna jest przez całą dobę
     22 788 56 74

 • Izba Przyjęć Planowych

  Izba przyjmuje pacjentów zapisanych na zaplanowane wcześniej zabiegi lub pobyt diagnostyczny – wezwanych na dany dzień. Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-14.30. Zgłaszając się do Szpitala należy mieć ze sobą skierowanie oraz dokument potwierdzający tożsamość i numer PESEL (dowód osobisty lub prawo jazdy), a dla obcokrajowców – rodzaj i numer karty pobytu, data ważności oraz numer identyfikacyjny Unii Europejskiej. W przypadku, gdy system eWUŚ nie potwierdzi prawa do ubezpieczenia, pacjent otrzymuje do wypełnienia druk Oświadczenia o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej. Pacjent podaje też dane osoby, której można udzielić informacji o jego pobycie w szpitalu i o stanie zdrowia.

  Z Izby przyjęć pacjent kierowany jest do przebieralni. Pacjent SPSK im. prof. A. Grucy może pozostawić swoje rzeczy w szpitalnym magazynie ubraniowym, otrzymuje wówczas 1 egzemplarz podpisanego spisu rzeczy pozostawionych. Następnie przechodzi na oddział, na którym będzie hospitalizowany.

  Izba Przyjęć Planowych mieści się w budynku Bloku Operacyjnego na parterze – wejście i dojazd za wejściem do Izby Przyjęć Ostrego Dyżuru,
     22 779 40 31 wew. 379

 • Zapisy na przyjęcie do szpitala ze skierowaniem:

 • OSOBIŚCIE
  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-14.45
  Okienko rejestracjinr 1 budynek poradni – poziom „0”

 • TELEFONICZNIE
  W piatki w godzinach 12:00 - 14:30
  telefon numer:+48 512 015 453

 • ON-LINE
  Przez całą dobę
  Formularz zapisu na przyjęcie do szpitala
  Rejestrując się za pośrednictwem internetowego formularza, prosimy pamiętać, że, należy wypełnić obowiązkowo wymagane pola
  Po przesłaniu wypełnionego Formularza, prześlemy do Państwa wiadomość elektroniczną potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia, na którą prosimy nie odpowiadać.
  W ciągu 10 dni roboczych skontaktujemy się z Państwem, w celu ustalenia szczegółów przyjęcia

 • Depozyt

  Pacjenci SPSK im. prof. Adama Grucy, na czas pobytu w Szpitalu, mają prawo oddać wartościowe rzeczy na przechowanie do depozytu. Za rzeczy wartościowe uznaje się w szczególności: pieniądze, biżuterię, zegarek, klucze, dokumenty (np. dowód osobisty, paszport), karty płatnicze, papiery wartościowe. Potwierdzenie przyjęcia rzeczy wartościowych do depozytu na czas hospitalizacji pacjenta stanowi karta depozytowa.

 • Pobyt na oddziale

  Pacjenci przyjęci do SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP trafiają do jednej z pięciu Klinik. Jest w nich łącznie 11 oddziałów szpitalnych dysponujących 267 łóżkami dla dorosłych i dzieci. Wszystkie Oddziały mieszczą się w budynku głównym Szpitala.

  Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
  Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak
      22 788 91 97 - parter

  Oddział IA Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
  Kierownik Oddziału: lek. med. Waldemar Przybysz
      22 779 40 31 wew. 320 - parter

  Oddział IB Ortopedii Dorosłych
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Andrzej Sionek
     22 779 40 31 wew. 445 - parter

  Oddział IC Replantacyjno-Rekonstrukcyjny
  Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Marcin Złotorowicz
     22 779 40 31 wew. 602 - parter

 • Klinika Ortopedii
  p.o. Kierownika Kliniki: dr n. med. Jerzy Białecki
      22 779 54 18 - III piętro

  Oddział II Ortopedii Dorosłych
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Marcin Obrębski
      22 779 40 31 wew. 420 - III piętro

  Oddział VI Zapaleń Kości
  Kierownik Oddziału: lek. med. Stanisław Rak
      22 779 40 31 wew. 478 - I piętro

  Oddział VII Uszkodzeń i Patologii Miednicy
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Paweł Bartosz
     22 779 40 31 wew. 474 - I piętro
 • Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii
  Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Rafał Kamiński prof. CMKP
      22 788 56 75 - II piętro

  Oddział III Traumatologii Ogólnej
  Kierownik Oddziału: prof. dr hab. n. med. Janusz Płomiński
      22 779 40 31 wew. 370 - II piętro

  Oddział IV Urazów Kończyny Górnej
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Piotr Zakrzewski
      22 779 40 31 wew. 428 - II piętro

  Oddział V Uszkodzeń Kolana i Chirurgii Artroskopowej
  Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. prof. CMKP Rafał Kamiński
      22 779 40 31 wew. 469 - II piętro
 • Klinika Ortopedii i Reumoortopedii
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Jacek Kowalczewski
      22 788 91 95 - I piętro

  Oddział XIV Ortopedii i Reumoortopedii
  Kierownik Oddziału: dr hab. n. med. Dariusz Marczak
      22 779 40 31 wew. 430 - I piętro
 • Klinika Chirurgii Kręgosłupa
  Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski
     22 779 40 31 wew. 544 - III piętro

  Oddział XII Chirurgii Kręgosłupa
  Kierownik Oddziału: dr n. med. Oleg Tchoriwski
      22 779 40 31 wew. 366 - III piętro
 • Po zabiegu

  Powrót do pełnego zakresu ruchu i czynności operowanego kręgosłupa, stawu biodrowego lub kolanowego nie zależy wyłącznie od zabiegu, ale również od zaangażowania pacjenta w proces usprawniania. Wczesna rehabilitacja, bezpośrednio po zabiegu, jest prowadzona przez rehabilitantów na oddziałach. Przed opuszczeniem Szpitala pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące wykonywania ćwiczeń usprawniających w domu. Poniżej prezentujemy cztery ulotki opisujące leczenie usprawniające w następujących zabiegach:
  - Całkowita wymiana stawu kolanowego
  - Operacja kręgosłupa szyjnego,
  - Operacja kręgosłupa lędźwiowego.
  - Całkowita wymiana stawu biodrowego

 • Rehabilitacja lecznicza

  W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP prowadzona jest rehabilitacja w systemie stacjonarnym (na Oddziale VIII) i ambulatoryjnym (w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej). Pacjenci przyjmowani są na Oddział rehabilitacji:

  - bezpośrednio z innych oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy, na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika Oddziału/Kliniki,
  - w trybie pilnym – wskazanym na skierowaniu przez lekarza specjalistę,
  - w trybie zwykłym – planowym.

  W trybie pilnym i zwykłym przyjmowani są także pacjenci spoza Szpitala.

  Zarówno na pobyt stacjonarny, jak i leczenie ambulatoryjne wymagane jest skierowanie lekarza specjalisty ortopedy, neurologa, reumatologa lub rehabilitanta:
  - w systemie stacjonarnym leczeni są pacjenci po przebytych zabiegach chirurgicznych narządu ruchu oraz po urazach. Zapisy na pobyt stacjonarny prowadzi sekretariat Oddziału VIII
     22 779 40 31 wew. 324,
  - ambulatoryjnie przyjmowani są pacjenci ze schorzeniami narządu ruchu. Zapisy na leczenie ambulatoryjne prowadzi Rejestracja Rehabilitacji
     22 779 40 31 wew. 382.

  Oddział VIII mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, Kierownik Kliniki Rehabilitacji: prof. dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz tel. do sekretariatu
      22 779 40 31 wew. 324.

  Zakład Rehabilitacji Leczniczej mieści się w nowym budynku Centrum Rehabilitacji na terenie Szpitala, kierownik: lek. med. Barbara Latocha-Walencka
     22 779 40 31 wew. 415

 • Odwiedziny pacjentów

  REGULAMIN SZATNI
  REGULAMIN ODWIEDZIN
 • Posługa duszpasterska

  Msze św. odprawiane są w Kaplicy szpitalnej od poniedziałku do piątku o godz. 15:00, w niedzielę i święta o godz. 14.30 (Kaplica) godz. 16:00 (Centrum Rehabilitacji) . Po każdej Mszy św. osobom niechodzącym, przebywającym na oddziałach szpitalnych, udzielane są sakramenty: spowiedzi, komunii świętej oraz chorych. W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP opiekę duszpasterską sprawuje ks. Benedykt Kulwicki.

  Kaplica szpitalna mieści się w budynku głównym na parterze (wejście „pod ślimakiem” za Izbą Przyjęć Planowych).

  Istnieje także możliwość posługi duszpasterskiej dla wyznawców innych religii po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:
  - Kościół Ewangelicko-Augsburski   22 556 46 60
  - Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie   22 831 23 83 lub 22 636 99 45
  - Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP   22 628 53 28
  - Kościół Polsko-Katolicki   22 841 37 43
  - Starokatolicki Kościół Mariawitów   22 243 12 55
  - Kościół Prawosławny Warszawa Wola   22 836 68 16
  - Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie   22 652 28 05
  - Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Warszawie   22 842 91 74
  - Świadkowie Jehowy   606 115 912

 • Parking

  Na terenie Szpitala obowiązuje Strefa Ograniczonego Postoju (SOP) i płatny parking.

  1. Jednorazowe opłaty za parkowanie na podstawie biletów pobranych przy wjeździe:
  - do 15 minut – bezpłatnie,
  - każda rozpoczęta godzina parkowania – 5 zł,
  - doba – 60 zł,
  - opłata za zgubiony lub zniszczony bilet – 60 zł,

  2. Opłata miesięczna za korzystanie z parkingu przez przedstawicieli firm zewnętrznych stale współpracujących ze Szpitalem (np. firmy farmaceutyczne, cateringowe) – 35 zł,
  3. Osoby uczestniczące w kursach i szkoleniach organizowanych przez CMKP – 10 zł jednorazowo, niezależnie od czasu trwania kursu.
  4. Kara za parkowanie na terenie siedziby Szpitala w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania wynosi 50 zł.

  Przy ul. Konarskiego, znajduje się również parking dla osób przyjeżdżających do szpitala – płatny. Parking czynny jest 7 dni w tygodniu 24h.

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl