Aktualności

Bezpłatne turnusy wczesnej rehabilitacji powypadkowej ZUS

Informujemy, że w Klinice Rehabilitacji CMKP dysponujemy wolnymi miejscami na turnusy wczesnej rehabilitacji powypadkowej ZUS, dedykowane pacjentom, którzy doznali urazu narządu ruchu.

rehabilitacja powypadkowej ZUS

Zgłoszenia:

Klinika Rehabilitacji CMKP
(22) 779 40 31 sekretariat wew. 579
mail: viiib@spskgruca.pl

Rehabilitacja przeznaczona jest dla pacjentów czynnych zawodowo, ubezpieczonych w ZUS, którzy rokują odzyskanie zdolności do pracy i wymagają pilnej, wysokospecjalistycznej kompleksowej rehabilitacji.

Turnusy rehabilitacji leczniczej w ramach ZUS są dedykowane w szczególności osobom po:

  • urazach układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej
  • po naprawczym leczeniu operacyjnym zmian pourazowych.

Wymagany jest Druk PR-4.

Opcje strony

do góry