Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/dla-pacjenta/badania-diagnostyczne/3646,Zaklad-Diagnostyki-Obrazowej.html
24.07.2024, 05:55
Prześwietlenie xrays

Zakład Diagnostyki Obrazowej

Kierownik Zakładu: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki

Zastępca Kierownika Zakładu: lek. Paweł Sztwiertnia

Sekretariat: (22) 788-36-31
E-mail: radiologiacmkp@spskgruca.pl

Kierownik Zespołu Techników RTG: Grażyna Tomasik-Rudnicka


W ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej działają pracownie RTG, USG,  tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz densytometrii.

Lokalizacje pracowni:

  • RTG, USG, tomografia komputerowa — Zakład Diagnostyki Obrazowej
  • Pracownia rezonansu magnetycznego — gabinet numer 5 (budynek Poradni, poziom -1)
  • Pracownia densytometrii — gabinet numer 11 (budynek Poradni, poziom -1)
Rejestracja osobista

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.00.

Rejestracja telefoniczna

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.00
Tel.: (22) 431-30-31 lub (22) 779-40-31 wew. 388, 530

Rejestracja on-line

Prosimy o wiadomośc e-mail na adres: zdo@spskgruca.pl


Wyniki badań wydaje Archiwum Szpitala po uprzednim złożeniu stosownego wniosku.


 

Opcje strony