Zakłady Diagnostyki

Dokumentacja medyczna

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Kierownik: Aleksandra Grajek

Laboratorium: (22) 779-40-31 wew. 392
E-mail: zdl@spskgruca.pl


Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej świadczy usługi z zakresu hematologii, biochemii, immunochemii, koagulologii, analityki ogólnej, mikrobiologii oraz immunologii transfuzjologicznej na potrzeby oddziałów szpitalnych, poradni specjalistycznych oraz pacjentów komercyjnych.

Laboratorium pracuje w systemie całodobowym, siedem dni w tygodniu.

Punkt pobrań dla pacjentów komercyjnych otwarty jest w godzinach 8.00 - 11.00.

Cennik usług

W celu uzyskania niezależnej oceny wiarygodności wyników Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej uczestniczy w wewnątrz i zewnątrz laboratoryjnej kontroli jakości:

  • Centralnego Ośrodka Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej (COBJwDL),
  • Ogólnopolskim Sprawdzianie Wiarygodności Badań Mikrobiologicznych (POLMICRO),
  • zewnątrz laboratoryjnej kontroli Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie.

W laboratorium pracują wysokiej klasy specjaliści z różnych dziedzin diagnostyki laboratoryjnej, których wykształcenie i doświadczenie zawodowe zapewniają najwyższą jakość świadczonych usług.

Opcje strony

do góry