Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/dla-pacjenta/dostep-do-dokumentacji-medyczn/3501,Udostepnianie-dokumentacji-medycznej.html
17.06.2024, 14:46
Pisma

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Archiwum

Kierownik: Anna Wojdasiewicz
Tel.: (22) 460-04-45

Pracownicy Działu: (22) 779-40-31 wew. 273
E-mail: archiwum@spskgruca.pl

Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP: /SPSKGRUCY/SkrytkaESP


Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej
Osobiście

Pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona do odbioru dokumentacji medycznej - wzór upoważnienia (po okazaniu dokumentu tożsamości), w Archiwum Szpitala (budynek Centrum Rehabilitacji) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 - 14.30.

Pocztą tradycyjną lub elektroniczną
  • Za pośrednictwem Poczty Polskiej (Kurier Pocztex, płatność przy odbiorze) po złożeniu wniosku (do pobrania poniżej):
    • drogą listowną na adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy CMKP, ul. Konarskiego 13, 05-400 Otwock, z dopiskiem „ARCHIWUM”,
    • drogą e-mailową na adres: archiwum@spskgruca.pl (podpisany skan wniosku lub wniosek podpisany elektronicznie)
  • Pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany we wniosku.


Termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku — niezwłocznie lecz nie później niż 7 dni roboczych.

Dokumentacja medycznej udostępniana jest pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu bezpłatnie, jeśli występuje o nią po raz pierwszy w żądanym zakresie.

Cennik opłat za udostępnianie dokumentacji poprzez sporządzanie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP wydawanym na podstawie art. 28 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Opcje strony