Prawa i obowiązki pacjenta

Niepełnosprawni

Informacje dla osób ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności

Krzysztof Czechowski
Tel.: 504-700-460
E-mail: dostepnosc@spskgruca.pl

Deklaracja dostępności SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP
Informacje dotyczące złożenia wniosku o zapewnienie dostępności

Wzór wniosku o zapewnienie dostępności


System nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT

W Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku funkcjonuje system nawigacyjno-informacyjny TOTUPOINT:


Informacje o Szpitalu dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Tekst łatwy do czytania ETR
Film dla osób niedosłyszących:
Opis lokalizacji budynków Szpitala
Opis działalności i dostępności Szpitala

 

Zasady korzystania z pomocy osoby pełniącej funkcję tłumacza języka migowego

 Formularz zgłoszenia tłumacz języka migowego


ZASADY REALIZACJI ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY PSA ASYSTUJĄCEGO W SPSK IM. PROF. ADAMA GRUCY CMKP

PRAWA I OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI PSA ASYSTUJĄCEGO 

 1. Pies asystujący powinien być wyposażony w uprząż.
 2. Osoba niepełnosprawna musi posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. 
 3. Certyfikat zawiera m.in.: 
  1. miejsce i datę wydania certyfikatu, 
  2. numer i datę wpisu do rejestru prowadzonego przez Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, 
  3. rasę, imię oraz datę urodzenia psa, 
  4. imię i nazwisko osoby z niepełnosprawnością, której pies asystujący będzie służył, 
  5. podstawę prawną wydania certyfikatu oraz pieczęć i podpis podmiotu wydającego certyfikat. 
 4. Pies nie musi być na smyczy i nosić kagańca. 
 5. Pracujący pies musi mieć umieszczony, w widocznym miejscu na uprzęży, napis „pies asystujący”. 
 6. Właściciel odpowiada za swojego psa i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na terenie placówki.     

 

Opcje strony

do góry