Przyjęcie i pobyt w Szpitalu

Człowiek

Posługa duszpasterska

Kaplica Szpitalna usytuowana jest w budynku E (przy wejściu głównym Szpitala); otwarta jest przez całą dobę.

Msze św. odprawiane są w Kaplicy szpitalnej od poniedziałku do piątku o godz. 15:00, w niedzielę i święta o godz. 14.30 (Kaplica) godz. 16:00 (Centrum Rehabilitacji). Po każdej Mszy św. osobom niechodzącym, przebywającym w oddziałach szpitalnych, udzielane są sakramenty: spowiedzi, komunii świętej oraz chorych.

W SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP opiekę duszpasterską sprawuje ks. Benedykt Kulwicki.

Kapelan pełni posługę religijną dla pacjentów i pracowników Szpitala w oparciu o następujące zasady:

 1. miejscem pełnienia posługi religijnej jest kaplica szpitalna,
 2. na prośbę pacjentów lub ich rodzin, a także opiekunów ustawowych posługa religijna może być pełniona również w oddziałach szpitalnych przy łóżku chorego,
 3. warunki pełnienia posługi religijnej poza kaplicą szpitalną ustalane są porozumieniu z Dyrektorem,
 4. zasady określone w pkt 1-3 mają zastosowanie do posług religijnych wszystkich wyznań. 

Istnieje także możliwość posługi duszpasterskiej dla wyznawców innych religii po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym:

 • Kościół Ewangelicko-Augsburski: (22) 556-46-60
 • Kościół Ewangelicko-Reformowany w Warszawie: (22) 831-23-83 lub (22) 636-99-45
 • Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP: (22) 628-53-28
 • Kościół Polsko-Katolicki: (22) 841-37-43
 • Starokatolicki Kościół Mariawitów: (22) 243-12-55
 • Kościół Prawosławny Warszawa Wola: (22) 836-68-16
 • Gmina Wyznaniowa Żydowska w Warszawie: (22) 652-28-05
 • Muzułmańska Gmina Wyznaniowa w Warszawie: (22) 842-91-74
 • Świadkowie Jehowy: 606-115-912

Opcje strony

do góry