Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/kursy-i-szkolenia-cmkp/kursy-i-szkolenia-cmkp-w-zakre/3489,Kursy-i-szkolenia-CMKP-w-zakresie-ortopedii-i-traumatologii-narzadu-ruchu.html
23.04.2024, 07:19

Kursy i szkolenia CMKP w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Kursy organizowane w ramach programu specjalizacji z ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Klinika Ortopedii CMKP
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Jerzy Białecki

Tytuł kursu: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu

Terminy: 15.04.2024 - 19.04.2024

Tytuł kursu: Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy

Terminy: 20.05.2024 - 24.05.2024

Kurs wprowadzający według nowego programu specjalizacji

Terminy: 02.09.2024 - 06.09.2024

Tytuł kursu: Postępy w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Terminy: 09.09.2024 - 20.09.2024

Tytuł kursu: Zapalenia kości i stawów - gruźlica narządu ruchu

Terminy: 14.10.2024 - 18.10.2024

Tytuł kursu: Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy

Terminy: 21.10.2024 - 25.10.2024

Tytuł kursu: Choroba zwyrodnieniowa stawów, protezoplastyki stawów

Terminy: 04.11.2024 - 08.11.2024

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Jarosław Czubak

Tytuł kursu: Traumatologia narządu ruchu wieku rozwojowego

Terminy: 08.04.2024 - 12.04.2024

Tytuł kursu: Choroby stawu biodrowego wieku rozwojowego

Terminy: 06.05.2024 - 10.05.2024

Tytuł kursu: Wady stóp

Terminy: 03.06.2024 - 07.06.2024

Tytuł kursu: Podstawy transplantologii narządów i tkanek, mikrochirurgii i chirurgii naczyniowej
Terminy: 10.06.2024 - 11.06.2024
Klinika Chirurgii Urazowej Narządu Ruchu i Ortopedii CMKP
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Rafał Kamiński

Tytuł kursu: Aktualne zagadnienia osteosyntezy i leczenia złamań miednicy

Terminy: 08.04.2024 - 12.04.2024

Tytuł kursu: Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego

Terminy: 16.04.2024 – 17.04.2024

Tytuł kursu: Niestabilność rzepki

Terminy: 16.10.2024 – 17.10.2024

Klinika Chorób Kręgosłupa i Ortopedii CMKP
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Marcin Tyrakowski

Miejsce kursów: Sala dydaktyczna, III piętro, Oddział XII

Tytuł kursu: Chirurgia kręgosłupa

Terminy: 08.04.2024 - 12.04.2024


Informacje dla kursantów:

Nocleg  Parking  Kantyna


Kursy specjalistyczne z wykorzystaniem symulatorów artroskopowych najnowszej generacji

Opcje strony