Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/kursy-i-szkolenia-cmkp/kursy-organizowane-w-klinice-r/3487,Kursy-i-szkolenia-organizowane-w-Klinice-Rehabilitacji-CMKP-w-ramach-programu-sp.html
23.04.2024, 06:57

Kursy i szkolenia organizowane w Klinice Rehabilitacji CMKP w ramach programu specjalizacji z rehabilitacji medycznej

KLINIKA REHABILITACJI CMKP
Kierownik naukowy: dr hab. n. med. Małgorzata Łukowicz, prof. CMKP
 • Tytuł: Metody diagnostyki funkcjonalnej [hybrydowo]
  Terminy: 08.04.2024 - 10.04.2024 [ZMIANA TERMINU]

 • Tytuł: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej [hybrydowo]
  Terminy: 15.04.2024 - 26.04.2024

 • Tytuł: Terapia zajęciowa [hybrydowo]
  Terminy: 13.05.2024 - 15.05.2024

 • Tytuł: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej [hybrydowo]
  Terminy: 10.06.2024 - 21.06.2024

 • Tytuł: Medycyna fizykalna i balneologia [hybrydowo]
  Terminy: 30.09.2024 - 11.10.2024

 • Tytuł: Rehabilitacja medyczna - kurs atestacyjny [hybrydowo]
  Terminy: 14.10.2024 - 25.10.2024

 • Tytuł: Terapia zajęciowa [hybrydowo]
  Terminy: 04.11.2024 - 06.11.2024

 • Tytuł: Wprowadzenie do specjalizacji w dziedzinie rehabilitacji medycznej [hybrydowo]
  Terminy: 18.11.2024 - 29.11.2024

 • Tytuł: Metody diagnostyki funkcjonalnej [hybrydowo]
  Terminy: 02.12.2024 - 04.12.2024

 • Tytuł: Rehabilitacja osób z chorobami narządu ruchu [hybrydowo]
  Terminy: 09.12.2024 - 11.12.2024

Informacje dla kursantów:

Nocleg  Parking  KantynaOpcje strony