Klinika Ortopedii CMKP

Klinika Ortopedii CMKP

Oddział II - Ortopedii Dorosłych

Zespół oddziału specjalizuje się w endoprotezoplastyce stawów biodrowego i kolanowego zarówno pierwotnej jak i rewizyjnej po septycznych obluzowaniach implantów. 

Pododdział Ortopedii Onkologicznej

Głównym zadaniem Pododdziału jest zabezpieczenie skoordynowanej opieki ortopedycznej nad pacjentami onkologicznymi ze zmianami przerzutowymi do układu kostnego.

 

Oddział VI - Zapaleń Kości 

W Oddziale leczeni są chorzy z zakażeniami wokół implantów ortopedycznych (np. infekcje okołoprotezowe), z ostrymi lub przewlekłymi zapaleniami kości i stawów oraz z zakażonymi stawami rzekomymi.

 

Oddział VII - Uszkodzeń i Patologii Miednicy

Zespół Oddziału specjalizuje się w leczeniu operacyjnym chorych ze złamaniami miednicy oraz w endoprotezoplastyce po złamaniach panewki stawu biodrowego.

Opcje strony

do góry