Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP

Klinika Ortopedii, Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP

Oddział IA - Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

W Oddziale IA leczone są w trybie planowym dzieci i młodzież z wrodzonymi lub nabytymi patologiami narządu ruchu oraz w ramach całodobowego ostrego dyżuru - z uszkodzeniami urazowymi.

 

Oddział IB - Ortopedii Dorosłych

Zespół Oddziału IB specjalizuje się w leczeniu chorych dorosłych ze skomplikowanymi postaciami choroby zwyrodnieniowej (np. dysplastycznej czy w przebiegu chorób neurologicznych) stawów biodrowego czy kolanowego oraz z wadami stóp. W leczeniu choroby zwyrodnieniowej stosowane są zarówno nowoczesne techniki operacyjne zachowujące staw jak i najnowsze typy endoprotez.

 

Oddział IC - Rekonstrukcyjno-Replantacyjny 

Oddział IC prowadzi ostry dyżur replantacyjny dla całego kraju zgodnie z harmonogramem serwisu replantacyjnego. Poza replantacjami kończyn w Oddziale IC leczeni są chorzy dorośli ze skomplikowanymi deformacjami (m.in. wrodzonymi, pourazowymi, pozapalnymi) w obrębie narządu ruchu.

Opcje strony

do góry