Klinika Rehabilitacji CMKP Centrum Rehabilitacji

Klinika Rehabilitacji CMKP

Centrum Rehabilitacji

Oddział VIII - Rehabilitacji

W oddziale prowadzone jest leczenie i rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych pacjentów po urazach narządu ruchu, przebytych operacjach ortopedycznych oraz przewlekle chorych.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału VIII Rehabilitacji:

  • bezpośrednio z innych Oddziałów SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP, na podstawie skierowania wystawionego przez kierownika Oddziału/Kliniki:
    • w trybie pilnym – wskazanym na skierowaniu przez lekarza specjalistę,
    • w trybie zwykłym – planowym.
  • W trybie pilnym i zwykłym przyjmowani są także pacjenci posiadający skierowanie wystawione w innych placówkach medycznych przez uprawnionego lekarza specjalistę.

Zapisy do Oddziału VIII prowadzi sekretariat pod numerem telefonu: (22) 779-40-31 wew. 324 oraz wew. 579.


Zakład Rehabilitacji Leczniczej

W zakładzie prowadzona jest rehabilitacja i fizykoterapia pacjentów w trybie ambulatoryjnym; przyjmowane są skierowania do:

  • Poradni Rehabilitacyjnej — gdzie udzielane są konsultacje w zakresie rehabilitacji. Lekarz specjalista na podstawie przeprowadzonego badania wystawia skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne;
  • Pracowni Fizjoterapii gdzie wykonywane zabiegi fizjoterapeutyczne w trybie ambulatoryjnym (seria zabiegów fizjoterapeutycznych wynosi zazwyczaj 10 dni zabiegowych).
 

Opcje strony

do góry