Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/szpital/kliniki-i-oddzialy/klinika-rehabilitacji-cmkp-cen/oddzialy/3530,Zaklad-Rehabilitacji-Leczniczej.html
23.04.2024, 07:09
Rehabilitacja

Zakład Rehabilitacji Leczniczej

Kierownik Zakładu: lek. Barbara Latocha-Walencka

Lekarz rehabilitacji medycznej: lek. Irena Madejska

Koordynator zespołu fizjoterapeutów: Elwira Niedźwiedzka-Włazałek


Podstawą przyjęcia pacjenta na konsultację w poradni oraz na zabiegi fizjoterapeutyczne jest skierowanie:

  • Skierowanie do poradni rehabilitacyjnej wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, np. lekarz POZ.
  • Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego będący specjalistą z zakresu rehabilitacji medycznej, chirurgii ortopedycznej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Skierowanie jest ważne 30 dni i w tym czasie musi zostać zarejestrowane (bez względu na termin realizacji samych zabiegów). Cykl terapeutyczny trwa do 10 dni zabiegowych i obejmuje maksymalnie 5 zabiegów dziennie.

Zapisy do Poradni Rehabilitacyjnej i Pracowni Fizjoterapii prowadzone są osobiście, telefonicznie oraz e-mailowo:

Rejestracja osobista

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.

Rejestracja telefoniczna 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 14.00.
Tel.: (22) 431-30-32

Rejestracja on-line

Prosimy o wiadomość e-mail na adres: zrl@spskgruca.pl

Opcje strony