Aktualne oferty pracy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rejestracja zleceń badań laboratoryjnych z jednoczesną oceną jakości dostarczonych próbek,
 • Weryfikacja i autoryzacja wydawanych wyników oraz ksiąg badań laboratoryjnych,
 • Nadzór merytoryczny nad pracą techników,
 • Pobieranie krwi od pacjentów w określonych przypadkach,
 • Pełnienie dyżurów w laboratorium,
 • Wykonywanie innych zadań wynikających z bieżących potrzeb Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej.

Wymagania formalne:

 • Wykształcenie wyższe, specjalizacja,
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,
 • Pracowitość i sumienność.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie,
 • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • Możliwość rozwoju zawodowego.
Oferty zawierające CV prosimy składać osobiście w Kancelarii Szpitala lub kierować na adres e-mail: rekrutacja@spskgruca.pl (w tytule „CV - Starszy asystent diagnostyki laboratoryjnej”).


Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)"

Klauzula RODO

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Opcje strony

do góry