Aktualne oferty pracy

Inspektor ds. aparatury medycznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • utrzymanie w należytym stanie technicznym i konserwowanie aparatury, wyposażenia medycznego, instalacji gazów medycznych,
 • magazynowanie i gospodarka gazami ciekłymi zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • przeprowadzenie dekontaminacji (dezynfekcji) pomieszczeń,
 • bieżące prace biurowe związane z dokumentacją sprzętu medycznego,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z dekontaminacją pomieszczeń oraz eksploatacją aparatury i sprzętu medycznego.

Wymagania formalne:

 • wykształcenie minimum wyższe techniczne. Preferowane kierunki: elektronika medyczna, inżyniera biomedyczna, mechatronika, aparatura elektroniczna,
 • podstawowa znajomość elektronicznej aparatury medycznej, w tym urządzeń diagnostyki obrazowej,
 • uprawnienia energetyczne SEP grupa I do 1 kv do pracy na stanowisku eksploatacja w zakresie obsługi i konserwacji,
 • uprawnienia energetyczne SEP grupa II do pracy z siecią instalacją, urządzeniami cieplnymi pow. 50kW. sprężarki, instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych,
 • pracowitość i sumienność,
 • dodatkowym autem będzie znajomość aparatury medycznej i technicznej infrastruktury obiektów ochrony zdrowia.

Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Pełen etat,
 • Wynagrodzenie ustalane indywidualnie.
Oferty zawierające CV prosimy składać osobiście w Kancelarii Szpitala lub kierować na adres e-mail: rekrutacja@spskgruca.pl (w tytule „CV - Inspektor ds. aparatury medycznej).


Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)"

Klauzula RODO

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Opcje strony

do góry