Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku

https://spskgrucy.pl/pl1/szpital/praca/praca/3686,Lekarz-poradnia-osteoporozy.html
21.05.2024, 05:06

Lekarz - poradnia osteoporozy

SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP podejmie współpracę/zatrudni lekarza w Poradni osteoporozy.

Wymagania formalne:

  • Specjalizacja – endokrynologia, reumatologia, położnictwo i ginekologia.

Oferujemy:

  • Umowę cywilnoprawną/umowę o pracę
  • Stabilne zatrudnienie
  • Atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie 
Oferty zawierające CV prosimy składać osobiście w Kancelarii Szpitala lub kierować na adres e-mail: rekrutacja@spskgruca.pl (w tytule „CV - Lekarz w poradni osteoporozy”).


Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)"

Klauzula RODO

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Opcje strony