Aktualne oferty pracy

Operator kotłów

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych i elektronicznych kotłowni,
 • Eksploatacja w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń wytwarzających i przetwarzających ciepło i parę technologiczną dla potrzeb szpitala,
 • Sprawowanie kontroli nad właściwą pracą stacji przygotowania wody kotłowej,
 • Utrzymanie ciągłej sprawności technicznej urządzeń kontrolno-pomiarowych,
 • Zapewnienie sprawności technicznej i bezkolizyjnej eksploatacji urządzeń i instalacji, z wyłączeniem urządzeń dozorowanych przez UDT,
 • Realizowanie obowiązkowych przeglądów i innych czynności eksploatacyjnych.

Wymagania formalne:

 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe elektryk, elektronik lub inne budowlane,
 • Znajomość zagadnień: instalacji i urządzeń elektrycznych, wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego,
 • Aktualne świadectwo kwalifikacji SEP Grupy 1 do eksploatacji,
 • Aktualne świadectwo kwalifikacji SEP Grupy 2 do eksploatacji.

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • Wynagrodzenie ustalane indywidualnie,
 • Dodatkowe świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
Oferty zawierające CV prosimy składać osobiście w Kancelarii Szpitala lub kierować na adres e-mail: rekrutacja@spskgruca.pl (w tytule „CV - Operator kotłów”).


Prosimy o dopisanie klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust poz. 1000.)"

Klauzula RODO

Zastrzegamy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Opcje strony

do góry