Projekty ze środków unijnych i krajowych

„Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachach budynków na terenie siedziby Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Prof. A. Grucy CMKP”

Logo Szpitala

Zadanie zostało dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach umowy NR 258/2021/Wn07/OA-tr-ku/D z dnia 12.05.2021 o dofinansowanie w formie dotacji.

  • Całkowity koszt przedsięwzięcia: 1 949 550,00 zł,
  • Kwota dofinansowania: 1 653 153,00 zł

Zadanie obejmowało montaż paneli fotowoltaicznych przewidziany jest na 5 budynkach należących do Szpitala tj.:
B – budynku przychodni specjalistycznej, E - pawilonie szpitalnym, G – bloku operacyjnym, C – budynku administracyjnym, R – budynku rehabilitacji

Wyprodukowana energia z instalacji w całości wprowadzana jest do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej Szpitala i przeznaczona jest na potrzeby wnikające z działalności szpitala.

Instalacja składającą się z 864 modułów o łącznej mocy 350 kWp i powierzchni (bez odstępów) 1 785,89 m2.

  • Budynek B - przychodni specjalistycznej: 31,18 kWp, 77 modułów
  • Budynek C - administracyjny: 58,72 kWp, 145 modułów
  • Budynek E - pawilonie szpitalny: 148,63 kWp, 367 modułów
  • Budynek G - blok operacyjny: 26,32 kWp, 65 modułów
  • Budynek R – rehabilitacji: 85,05 kWp, 210 modułów

Uzyskane oszczędności wynikające z wytworzenia energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych na potrzeby własne szpitala przekładają się na zmniejszenie zapotrzebowania na dostarczaną energię elektryczną wytwarzaną z paliw konwencjonalnych. W konsekwencji ograniczona zostanie również emisja CO2, a także wiąże się to ze zmniejszeniem oddziaływania na środowisko naturalne.

Opcje strony

do góry