Projekty ze środków unijnych i krajowych

Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego

Loga Ministerstwa Sprawiedliwości, Funduszu Sprawiedliwości oraz Szpitala

Realizacja projektu została sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości z zakresu wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem.

Tytuł projektu: „Doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku w cyfrowy system diagnostyki obrazowej do jednoczasowego wykonywania dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego”

  • Wartość dofinansowania: 3 980 626,43 złotych
  • Wartość projektu: 3 980 626,43 złotych

W ramach projektu zakupiony, zainstalowany i uruchomiony został cyfrowy system diagnostyki obrazowej rentgenowskiego EOS edge do jednoczasowego wykonywania niskodawkowych dwupłaszczyznowych, sylwetkowych zdjęć rtg w pozycji stojącej z oprogramowaniem do modelowania 3D układu kostnego dla potrzeb SPSK im. prof. Adama Grucy CMKP w Otwocku.

Opcje strony

do góry