Projekty ze środków unijnych i krajowych

Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

Projekt  „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się  koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,00 zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 493 442 397,00 zł, wkład z budżetu państwa to 34 144 342,00 zł, a pozostałe środki (50 585 382,00 zł) pochodzą z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie Województwa Mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną
 • niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in.
 • zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

W ramach realizacji projektu szpital otrzymał:

 • Pulsoksymetry (Marzec 2021 roku)
 • Przyłóżkowy cyfrowy aparat rtg (Grudzień 2020 roku)
 • Termometry (Maj 2020 roku)
 • Ciśnieniomierze (Kwiecień 2020 roku)

 

Opcje strony

do góry