ADMINISTRACJA SZPITALA
 • Sekretariat Dyrektora

  Asystentka Dyrektora: mgr Anna Możdżonek
     22 779 32 02
     22 779 40 31 wew. 231
     sekretariat@spskgruca.pl
 • Sekretariat Zastępców Dyrektora ds. Ekonomicznych/Opieki Medycznej/Technicznych

  Sekretarka: mgr Barbara Kaniewska
     22 779 28 15
     22 779 40 31 wew. 232
     sekretariat2@spskgruca.pl
 • Kancelaria

  Sekretarka: Magdalena Lusawa
      tel 22 460 04 50
      fax: 22 460 04 51
      22 779 40 31 wew. 660
      kancelaria@spskgruca.pl
 • Księgowość

  Główna Księgowa: lic. Henryka Jobda
     22 779 40 31 wew. 218
 • Dział Kadr i Płac

  Kierownik: mgr Alicja Trojanowska
     tel. 22 779 40 31 wew. 211
     Pracownicy Działu Kadr: 22 779 40 31 wew. 285
     Pracownicy Działu Płac : 22 779 40 31 wew. 288
 • Dział Zamówień Publicznych

  Kierownik: mgr Olimpia Jobda
     22 779 40 31 wew. 217
     tel/fax: 22 779 40 31 wew. 477
 • Dział Administracyjno-Gospodarczy

  Kierownik: mgr Jacek Ludwiczak
     22 779 40 31 wew. 224
 • Dział Statystyki Medycznej i Informacji

  Kierownik: Katarzyna Nowak
     22 779 40 31 wew. 369; 330; 280
 • Dział Techniki Medycznej

  Kierownik: Waldemar Cacko
     22 779 40 31 wew. 290
 • Sekcja Informatyki

  Kierownik: Krzysztof Bogusławski
     22 779 40 31 wew. 377
 • Dział Techniczny

  Kierownik: mgr. inż. Jacek Jarosz
     22 779 40 31 wew. 344
 • Archiwum

  Kierownik: Anna Wojdasiewicz
     22 779 40 31 wew. 666
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Inspektor: Dariusz Skowera
     iod@spskgruca.pl
 • Radcy Prawni

  Koordynator Pomocy Prawnej: radca prawny Tomasz Majewski
     22 779 40 31 wew. 223
  Radca Prawny: Alicja Wanke-Stankowska
     22 779 40 31 wew. 296
 • Audytor Wewnętrzny

  mgr Andrzej Kubiak
 • BHP

  Główny specjalista ds. bhp: mgr Beata Maj
     22 779 40 31 wew. 261
 • Ochrona Przeciwpożarowa

  Tadeusz Kopała
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Gospodarki Finansowej

  mgr Zbigniew Jadczak
     22 779 40 31 wew. 221
 • Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości

  mgr Beata Jakubik
     22 779 40 31 wew. 560
 • Kapelan

  ks. Waldemar Timoszyk


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl