KIEROWNICTWO SZPITALA

 • powiekszający się obrazek
  Dyrektor Szpitala

  Prof. dr hab n. med. Jarosław Czubak
 • powiekszający się obrazek
  Zastępca Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki
  dr hab n. med. prof. CMKP Marcin Tyrakowski
 • powiekszający się obrazek
  Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
  mgr Mariusz Mastalerz

 • powiekszający się obrazek
  Zastępca Dyrektora ds. Opieki Medycznej
  mgr Bożena Kamińska

 • powiekszający się obrazek
  Zastępca Dyrektora ds. Technicznych
  dr hab inż. Sławomir Chaberek

 • powiekszający się obrazek
  p.o. Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych
  dr n.med Andrzej Sionek


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
tel. 22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl