POZOSTAŁE OŚRODKI MEDYCZNE
 • Izba Przyjęć Ostrego Dyżuru

  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka
      22 779 40 31 wew. 286
 • Przychodnia Specjalistyczna

  Kierownik: lek med. Dariusz Szydłowski
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Iwona Czarnecka
     Rejestracja dorosłych: 22 431 30 30
     Rejestracja dzieci: 22 431 30 29
  Więcej informacji znajduje się w zakładce Dla pacjenta > Poradnie ortopedyczne i badania diagnostyczne
 • Oddział X Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym

  Kierownik: dr n. med. Piotr Nowakowski
  Zastępca kierownika: lek. med. Włodzimierz Kielak
  Koordynator ds. zabezpieczenia świadczeń pielęgniarskich z zakresu anestezjologii: mgr Wioleta Deczewska
     Sekretariat: Alina Owczarek-Szabo 22 779 40 31 wew. 472
     Oddział: 22 779 40 31 wew. 327, 457
 • Blok Operacyjny

  p.o. Kierownika bloku operacyjnego: dr n. med. Adam Czwojdziński
    22 779 40 31 wew. 463

    e-mail : a.czwojdzinski@spskgruca.pl
  Koordynator Opieki Pielęgniarskiej: mgr Joanna Zegar
    22 779 40 31 wew. 499

    e-mail : jzegar@spskguca.pl

     Sekretariat bloku operacyjnego: Anna Piętka, Izabela Sąsiadek 22 779 40 31 wew. 407
     e-mail : blokop@spskgruca.pl
 • Zakład Rehabilitacji Leczniczej

  Kierownik: lek. med. Barbara Latocha-Walencka
  Kierownik zespołu fizjoterapeutów: mgr Elwira Niedźwiedzka-Włazałek
     Rejestracja: 22 779 40 31 wew. 382
     Pokój rehabilitantów: 22 779 40 31 wew. 358
     e-mail : zrl@spskgruca.pl
  Kontakt na Oddział VIII Rehabilitacji znajduje się w zakładce Kliniki i Oddziały
 • Zakład Diagnostyki Obrazowej

  Kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Walecki
  Zastępca kierownika: dr n. med. Żaneta Nitek
  Kierownik techników: lic. Grażyna Tomasik-Rudnicka
     Sekretariat Kierownika: Marta Bąbik 22 788 36 31
     e-mail : radiologiacmkp@spskgruca.pl
     Sekretariat zapisy : 22 779 40 31 wew. 388, 530 , 22 431 30 31
 • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

  Kierownik: mgr Aleksandra Grajek
  Zastępca kierownika: mgr Małgorzata Gontarz
     22 779 40 31 wew. 392
 • Apteka

  Kierownik: mgr farmacji Barbara Radoń
  Zastępca kierownika: mgr farmacji Renata Mokrzecka
     22 779 40 31 wew. 258
 • Centralna Sterylizacja

  Kierownik: mgr Alicja Kondeja – specjalista ds. epidemiologii
     22 779 40 31 wew. 426


Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny
im. prof. Adama Grucy CMKP
ul. Konarskiego 13 05-400 Otwock
22 779 40 31 mail: kancelaria@spskgruca.pl